Διδασκαλία

Διδασκαλία Εξαμηνιαίων Προπτυχιακών Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

 • «Πρότυπα Μουσειακής Περιγραφής», «Γνωσιακή Επιστήμη» (Θεωρία και εργαστήριο) και «Εισαγωγή στην Διαχείριση Δεδομένων» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. (2020 - 2021)
 • «Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2016 - 2018 και διδάσκοντας το εργαστήριο το 2018-2019).
 • «Ηλεκτρονική Δημοσίευση» και «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2001 - 2019).
 • «Δίκτυα Υπολογιστών» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2011, 2013, 2014, 2015).
 • «Θεωρία Υπολογισμού» και «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» στο Τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως επισκέπτης καθηγητής (εαρινό εξάμηνο 2011).
 • «Μεταδεδομένα» και «Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή» στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2002-2003).
 • «Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού» στοΤμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ως επισκέπτης καθηγητής (Φθινόπωρο 1995).
 • «Λειτουργικά Συστήματα», «Βάσεις Δεδομένων», «Εργαστήριο Σχεδίασης Λογισμικού», «Προγραμματισμός σε C και UNIX», «Προγραμματισμός σε Assembly, C και UNIX», «Προγραμματισμός σε Assembly, C και C++» και «Έννοιες και Γλώσσες Προγραμματισμού» στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ηράκλειο, ως επισκέπτης καθηγητής ή εντεταλμένος επίκουρος (Φεβρουάριος 1993 - Αύγουστος 1997).
 • «Προγραμματιστικά συστήματα» και «Προγραμματισμός ψηφιακών υπολογιστών» στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ως επικουρική διδασκαλία (για 4 εξάμηνα: Άνοιξη 1986 - Φθινόπωρο 1987).

Διδασκαλία Εξαμηνιαίων Μεταπτυχιακών Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

 • «Οργάνωση της Πληροφορίας» (2019-2020, 2020-2021(συνδιδασκαλία)), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία Μουσεία» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • «Διαχείριση Μεγάλης Ποσότητας Πληροφοριών» (2018-2019), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» στοΤμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» (2013-2018), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • «Μεταδεδομένα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων» (2010) και «Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών συλλογών» (2011, 2012), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» και «Ηλεκτρονική Δημοσίευση», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμη της Πληροφορίας» και στις κατευθύνσεις «Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» και «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2003-2004 έως 2008-2009).
 • «Συστήματα Επικοινωνίας και Δίκτυα», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμη της Πληροφορίας» του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2008-2010).