Σαράντος Καπιδάκης

ORCID 0000-0002-8723-0276

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

sarantos.jpg

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Σαράντος Καπιδάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και την Ηλεκτρονική Δημοσίευση». Το 2002 διορίστηκε ως Καθηγητής στη βαθμίδα του αναπληρωτή και το 2009 στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το ίδιο αντικείμενο, όπου δίδασκε μέχρι το 2020 σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ήταν, επίσης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (2013-2017). Προηγουμένως είχε εργασθεί για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α. Κατέχει μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό (1990) τίτλο σπουδών σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Princeton και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετείχε στο DELOS Network of Excellence on Digital Libraries, και σε πολλά άλλα ερευνητικά προγράμματα, και διετέλεσε Πρόεδρος του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (ECDL2009), Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του 3ου συνεδρίου PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010) και Πρόεδρος Προγράμματος του 19ου συνεδρίου Θεωρίας και Πρακτικής των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (TPDL2015). Έχει διατελέσει τρεις θητείες ως μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι συγγραφέας των βιβλίων "E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues", IGI Global, 2011, "Εισαγωγή στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες" (2η Έκδοση), Εκδόσεις Δίσιγμα, 2014, και "Θέματα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης των Πληροφοριών", Εκδόσεις Κάλλιπος, 2016.

Εκπαίδευση

Σπουδές – Πτυχία

Ειδικές διακρίσεις

Επαγγελματική Απασχόληση και Δραστηριότητες

Κύρια επαγγελματική απασχόληση

Παράλληλη επιστημονική – επαγγελματική δραστηριότητα