Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

 • Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού υλικού σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, Αλέξανδρος Κουλούρης (απονεμήθηκε το 2007).
 • Διαδικασίες βελτιστοποίησης διαλειτουργικότητας κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων συμβατών με το πρωτόκολλο Ζ39.50 και ολοκλήρωση βιβλιογραφικών μεταδεδομένων, Μιχάλης Σφακάκης (απονεμήθηκε το 2010).
 • Συμβολή στη Μελέτη της Εννοιολογικής Συσχέτισης των Όρων που Χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες κατά τη Σύνθεση και Ανασύνθεση Ερωτημάτων σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Άννα Μάστορα (απονεμήθηκε το 2016).
 • Διερεύνηση περιγραφικών πλαισίων ιστορικών κτηρίων και σχημάτων κωδικοποίησης τους, Μιχαήλ Αγάθος (απονεμήθηκε το 2017).
 • Διερεύνηση της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς των Ελλήνων Αστρονόμων: Προτάσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας, Χαρίκλεια Μπρίντεζη (απονεμήθηκε το 2018).
 • Πολιτικές ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών σε Open Access περιβάλλον, Ιφιγένεια Βαρδακώστα (απονεμήθηκε το 2018).
 • Η επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα ως πηγή πληροφόρησης της διοίκησης των ελληνικών δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων: σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσίας, Σταματούλα Πυλαρινού (απονεμήθηκε το 2020).
 • Στρατηγικές για την ανάπτυξη διαδραστικών εξ αποστάσεως συνεργατικών υπηρεσιών από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αντωνία Αράχωβα (σε αδράνεια).
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών και ικανοποίηση χρηστών: ο ρόλος των μεταδεδομένων, Σπυρίδωνας Κανταρέλης (σε αδράνεια).
 • Μοντελοποίηση και αναπαράσταση πολιτισμικής πληροφορίας: έμφαση στην αναπαράσταση εθνογραφικών δεδομένων, Εμμανουήλ Πεπονάκης.

Συμμετοχή σε επιτροπές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες

 • Αξιολογητής στη ΓΓΕΤ, IKY, ΤΕΙΘ, κλπ
 • Συνδιοργανωτής στο 2o Διεθνές Συνεδρίο “Δημιουργική Γραφή”, Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου 19<sup>th</sup> conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2015). Poszan, Poland, 13-17/9/2015.
 • Εμπειρογνώμων Πιστοποίησης στις Δράσεις της ΓΓΕΤ “Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις” και “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”.
 • Εμπειρογνώμων Πιστοποίησης στην Δράση της ΓΓΕΤ Αριστεία 2013-2015
 • Αξιολογητής για το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ
 • Αξιολογητής στο ICT Policy Support Programme 2012, Theme 2: "Digital Content, open data and creativity", 11-15 June 2012, Luxemburg.
 • Μέλος του συμβουλευτικού οργάνου του προγράμματος Future Library (2012).
 • Αξιολογητής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας (Ιούνιος 2011).
 • Αξιολογητής στην Ψηφιακή Σύγκλιση (Ιούλιος 2011).
 • Αξιολογητής του προγράμματος «Προστασία και Διαχείριση Αρχειακού Υλικού» του ΕΚΔΔΑ (2010).
 • Συνδιοργανωτής στο συμπόσιο «Η Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη», Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010.
 • Συνδιοργανωτής στην ημερίδα Theory and Practice in Digital Libraries: A European Approach, Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010
 • (Συν-)Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του συνεδρίου PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2010), Σάμος, 23-25 Ιουνίου 2010.
 • Μέλος του Steering Committee του Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2009-παρόν).
 • (Συν-)Πρόεδρος του European Conference on Digital Libraries (ECDL 2009), Κέρκυρα, 27/9-2/10 2009.
 • Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και μέλος της επιτροπής προγράμματος στο 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, (PETRA 2009), Κέρκυρα, 9-13 Ιουνίου 2009.
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής των περιοδικών «Αρχειακός Δεσμός» (των Γενικών Αρχείων του Κράτους), του «Digital News Archiving: περιοδική έκδοση των ελληνικών ιατροβιολογικών βιβλιοθηκών» (Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών), του 1<sup>ου</sup> Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, 4-5 Δεκεμβρίου 2008 και του 2<sup>ου</sup> Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, 4-5 Δεκεμβρίου 2009.
 • Κριτής στο περιοδικό Computer Science and Information Systems, published by ComSIS Consortium (ISSN: 1820-0214), και στο «The Computer Journal» (2012).
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: International Journal on Digital Libraries, Information Systems Journal, Information Processing and Management, Semantic Web Journal, Theoretical Computer Science, Program (Electronic library and information systems, ISSN: 0033-0337).
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (EURO-PAR95, ECDL98, CGI98, STACS99, SETN06, ECDL06, ECDL07, SIGIR 2009, SIGIR 2010, CLEF 2010, PETRA2010, ECDL2010, PETRA2011, IC-ININFO 2011, TPDL2011, PETRA2012, IC-ININFO 2012, TPDL2012), βιβλία, ελληνικά περιοδικά (Αρχειακός Δεσμός, Digital News Archiving) και συνέδρια (ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών).
 • Μέλος σε προεδρεία συνεδρίων (ECDL, Delos Conference, Συνέδρια Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).
 • Συμμετοχή στην εξεταστική επιτροπή 2 διδακτορικών διατριβών, καθώς και σε 9 εκλεκτορικά σώματα και 6 τριμελείς εισηγητικές επιτροπές άλλων ΑΕΙ /ΑΤΕΙ.
 • Συμμετοχή ως τακτικό μέλος στην Εφορεία των «Αρχεών Αρχείων του Κράτους» 2004 – 2007 (ΦΕΚ 1517τΒ/11-10-2004), 2010 – 2013 και 2014 – 2017.
 • Αξιολογητής στο "ICT Applications" Action of the "Information &amp; Communication Technologies" Programme, for the Research Promotion Foundation (RPF) of Cyprus, Μάιος 2010.
 • Αξιολογητής στο Ηράκλειτος ΙΙ (ΥΠΕΠΘ, 2009), Πρακτική Άσκηση (ΥΠΕΠΘ, 2009), Διαγωνισμού ανοικτού λογισμικού για το περιβάλλον (ΕΔΕΤ, 2009).
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στο σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, Μάιος 2010.
 • Μέλος στην επιτροπή για το Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών της ΕΕΒΕΠ (2007)
 • Μέλος στην επιτροπή Θεματικής Οργάνωσης Περιεχομένου του ΕΚΤ (2006).
 • Μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβούλων Υποστήριξης (ΣΕΣΥ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2003-2004)
 • Μέλος στη Θεματική Ενότητα «Πληροφορική-Επικοινωνίες» στα πλαίσια του προγράμματος της Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight) της ΓΓΕΤ (2002-2004).
 • Μέλος στο Board of Directors του Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), 2003.
 • Αξιολογητής στην πρόσκληση 65 της Κοινωνία της Πληροφορίας, Σεπτέμβριος 2003
 • Οργανωτής της ημερίδας «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ», στην Κέρκυρα, 21-6-2002.

 • Μέλος του DELOS Working group <em>Digital Library test suite</em> (2001-2004).
 • Μέλος της ομάδας ειδικών του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ (1999- παρόν).
 • Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος “ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ” (2001).
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Εθνικού Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ), 2000.
 • Συμμετοχή στο Working Group on Dublin Core in Multiple Languages (1997-1999).
 • Συμμετοχή στην τοπική οργανωτική επιτροπή για το Δεύτερο Ευρωπαϊκό συνέδριο σε Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Κρήτη, 21-23 Σεπτεμβρίου 1998.
 • Συμμετοχή στο Resource Discovery in a Globally-Distributed Digital Library Working Group, μέρος του Digital Library Research Collaboration, χρηματοδοτούμενο από NSF-EU (1997-1998).
 • Εκπρόσωπος του ΙΤΕ στο Cabernet ( ESPRIT Network of Excellence 21035 in distributed computing systems architectures) (1996-1997).
 • Τοπική οργάνωση του Cabernet 4th Radicals Workshop, 17-20 Σεπτεμβρίου 1997.
 • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για πληροφορική υποστήριξη και σύνταξη τεχνολογικών προδιαγραφών για το συλλογικό κατάλογο οριζόντιας δράσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (1997).

Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα

 • Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος (μέχρι Ιανουάριος 2020 - ακολούθως στην ομάδα έργου) του έργου “Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης – ανάλυσης σωστικών ανασκαφών” (Τ6ΥΒΠ-00153) στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης: «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (2019-2022).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (μέχρι Ιανουάριος 2020 - ακολούθως στην ομάδα έργου) του έργου “Διαδικτυακό σύστημα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών παραδοσιακών και τουριστικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων για την δημιουργία έξυπνων παρουσιάσεων μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας.” (5031255, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) (2019-2021).
 • Συμμετοχή στο έργο “Ανακαλύπτω την πόλη μου.” (5031256, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) (2019-2021).
 • Συντονιστής (και στην ομάδα έργου) του έργου “Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης” (Τ1ΕΔΚ-02168) στη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (2018-2021).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το έργο “ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία” (ΟΠΣ 5002738) στην «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (2017-2020).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το Δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών (ΓΠΤ, Language Resources and Technologies) για την ελληνική γλώσσα, CLARIN-EL (2014-2015).
 • Συμμετοχή στο έργο Interreg «Innovative Services to Strengthen Cooperation and Internationalization between SMEs in the field of Agro-food industry».
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του υποέργου «Μελέτη των χαρακτηριστικών της σκέψης των χρηστών κατά τη σύνθεση και ανασύνθεση ερωτημάτων για αναζήτηση σε περιβάλλον ψηφιακών βιβλιοθηκών» του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (2010-2013).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη «Μελέτη σκοπιμότητας για την χαρτογράφηση και αποτύπωση του ελληνικού ερευνητικού χώρου στον τομέα των υποδομών High Performance Computing, HellasHPC» (2010).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το Δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών (ΓΠΤ, Language Resources and Technologies) για την ελληνική γλώσσα, CLARIN-EL PREP (2010).
 • Συνεργασία με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, που περιλαμβάνει συμμετοχή στα ευρωπαϊκά Europeana και EDLocal, στα οποία είναι ο Ελληνικός εταίρος (2008-2010).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Έρευνα πεδίου - τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση - ανάπτυξη εφαρμογών τράπεζας πληροφοριών για την Επτανησιακή Τέχνη», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2008-2009).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ», χρηματοδοτούμενο από την ΚτΠ Α.Ε. (08/11/2006-2007).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του υποέργου 4, «Πολιτικές διάθεσης του ψηφιακού υλικού σε ψηφιακές βιβλιοθήκες» του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (08/11/2002-31/12/07).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας του Ιονίου Πανεπιστημίου του ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας «DELOS Network of Excellence on Digital Libraries» στο FP6 χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συντονιστής της Δράσης 1 του Πακέτου Εργασίας 7 (01/01/2004-31/12/07).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος της συμμετοχής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2000-2002) και ακολούθως του Ιονίου Πανεπιστημίου (2002-2003) στο «DELOS Network of Excellence on Digital Libraries» στο FP5
 • Συμμετοχή στο έργο «Hybrid Libraries: Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πρόσβασης σε φυσικούς-εικονικούς χώρους πληροφορίας», χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ).
 • Συμμετοχή στο έργο «Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Εταιρειών Ομίλου ΑΤΕ», χρηματοδοτούμενο από την ΚτΠ Α.Ε.
 • Συμμετοχή στο έργο «Ανάπτυξη προσαρμοστικού συστήματος πληροφόρησης και πλοήγησης του κοινού με έμφαση σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» αναλαμβάνοντας το υποέργο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών μετάπτωσης αρχείων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης» για το Μουσείο Δ. Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.
 • Συμμετοχή στο έργο «Ψηφιοποίηση και προβολή έργων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Ιονίων νήσων» του ΤΕΕ Κέρκυρας
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
 • Συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Ομόσπονδο σύστημα πανεπιστημιακών σημειώσεων, Προσωπογραφία του νεώτερου Ελληνισμού), και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (1995-1998), κυρίως σχετικά με ψηφιακές βιβλιοθήκες (DELOS, THETIS: Coastal Zone Management, LYDIA, Telegraphos, κ.α.), και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.