Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Ι. Κεχαγιάς

 

Ο Δημήτρης Κεχαγιάς γεννήθηκε στη Σάμο. Έλαβε τα πτυχία B.Eng. και M.Eng. από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Concordia, Μόντρεαλ Καναδάς, το 1981 και το 1983 αντίστοιχα. Το 2006 απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 1981 έως το 1983 εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Concordia, το 1983-84 εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Άμυνας (ΚΕΕΘΑ) στο πλαίσιο της στρατιωτικής του θητείας, από το 1984 έως το 2018 εργάστηκε (ως Καθηγητής Εφαρμογών, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής) στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από το 2018 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Natural Sciences and Engineering Research Council του Καναδά και το Ελληνικό Δημόσιο.

Έχει εκδώσει σειρά επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Διετέλεσε μέλος ή πρόεδρος επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και αξιολογητής προσωπικού πληροφορικής σε φορείς όπως: ΤΕΙ Αθήνας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Κοινωνία της Πληροφορίας.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της «Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Διετέλεσε μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και της Εταιρείας Επιστημόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα αντικείμενα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συστοιχίες Υπολογιστών (Cluster Computers), Δίκτυα Διασύνδεσης και Εφαρμογές Μικροεπεξεργαστών.